Podzimní soft-computingový workshop 2021

Telč, 5.-7. listopadu 2021

Telč

O workshopu

Tradiční workshop kolegů z ÚI AV ČR, ÚTIA AV ČR, FM VŠE, IRAFM Ostravské University a jejich přátel zaměřený převážně na prezentaci čerstvých (mezi)výsledků zúčastněných doktorandů a jejich následnou diskuzi v širším plénu zkušených matadorů vědy.

Příspěvky tadičně pocházejí z různých oblastní zpracování neurčitosti. Typickými přiklady jsou:

  • fuzzy modelování, fuzzy transformace a aproximace,
  • pravděpodobnostní modely (modely podmíněné nezávislosti, grafické modely, Bayesovské sítě, modely založené na principech kogerence),
  • possibilistická teorie, fuzzy logika,
  • modely založené na belief funkcích,
  • teorie her, rozhodování.

Pracovní charakter setkání je zaměřen na fakt, že jsou vítány také příspěvky z jiných oblastí představující nové problémy které vedou k inspirující diskuzi. Vřele vítány jsou příspěvky prezentující slibné, přestože nedokončené, výsledky.

Místo konání

Letošní ročník se uskuteční na Vysočině, v hotelu Antoň v Telči. Město je vyhlášeno svým půvabem a ojedinělou atmosférou. Historické centrum, sevřené mezi rybníky a branami stále odpovídá časům svého nejslavnějšího majitele - pana Zachariáše z Hrace. Přímým důkazem ojedinělosti místa je fakt, že město je zapsáno na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Výlet: Možností je mnoho. Zatím vše necháváme v dobrých rukou Vládi Bíny, který zná město jako své boty. Vždyť nedaleko odsud se narodil, dodnes žije, a v městě samotném chodil dlouhá léta do školy.

Program

Věrni tradici, program samotný bude sestaven až v Telči, po příjezdu všech účastníků z jimi navržených příspěvků. Program bude potom zpětně uvěřejněn zde.

Datum Čas
5
pátek
listopad, 2021
16:00-18:00
Příjezd
18:00-20:00
Večeře
6
sobota
listopad, 2021
07:30-09:00
Snídaně
09:00-10:00
Přednášky
10:00-10:30
Coffee break
10:30-12:10
Přednášky
12:30-13:30
Oběd
14:00-18:00
Výlet do okolí, prohlídka města, hradu?
18:30-22:00
Společenská večeře
7
neděle
listopad, 2021
07:30-09:00
Snídaně
09:00-10:00
Přednášky
10:00-10:30
Coffee break
10:30-12:00
Přednášky
12:30-14:00
Oběd

Cena

Účastnický poplatek byl stanoven na 5.500,- CZK. Úhradu předpokládáme společnou fakturou mezi ústavy. Pokud to plánujete uhradit jinak, dejte nám prosím vědět na velorex@utia.cas.cz.

Registrace

Registrace buď pomocí webového formuláře nebo emailem - pošlete nám zprávu na velorex@utia.cas.cz včetně případných nadstandartních požadavků + fakturační údaje pro potřeby vystavení dokladu o zaplacení registračního poplatku, nejpozději však do 27. října 2021.

Těšíme se na viděnou v Telči.

Radim Jiroušek, Václav Kratochvíl, Vláďa Bína